Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Turawa

Urząd Gminy Turawa oraz REMONDIS Opole Sp. z o.o.

zapraszają Mieszkańców do ruchomego punktu zbiórki

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH z gospodarstw domowych w systemie kontenerowym.

 
Zbierane będą następujące odpady:

·        farby i lakiery oraz opakowania po nich,

·        oleje mineralne i opakowania po nich,

·        akumulatory, baterie,

·        lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

·        przeterminowane leki,

·        rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza i żywice oraz opakowania po nich,

·        opakowania po środkach ochrony roślin,

·        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej)

Odpowiednio przystosowany kontener, obsługiwany przez wykwalifikowanego pracownika udzielającego pełnych informacji o celu i zasadach prowadzonej zbiórki, będzie dostępny w godz. 11:00 – 17:00, w miejscowościach:

 
Turawa (obok Urzędu Gminy) – 28 czerwca

Zawada (ul. Wodociągowa) – 1 lipca

Kadłub Turawski (ul. Główna k / sklepu)5 lipca

Bierdzany (obok OSP) – 6 lipca

Osowiec (obok OSP) – 7 lipca

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.