Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla mieszkańców wsi KOTÓRZ MAŁY

Uchwalą Nr XXXIV / 225 / 10 z dnia 12 marca 2010 r. zostały wprowadzone zmiany w podziale Gminy Turawa na stałe obwody głosowania, polegające między innymi na tym, że sołectwo Kotórz Wielki zostało przeniesione z obwodu Nr 6 Turawa do obwodu Nr 3 Kotórz Mały.

Tak więc wyborcy - mieszkańcy stale zamieszkujący w Kotorzu Wielkim w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. oraz jesienią w wyborach samorządowych i każdych następnych będą mogli głosować w lokalu obwodowej komisji wyborczej - budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym przy ul. 1 Maja 6.

 
Sekretarz Gminy
Stanisława Brzozowska

                                                                                                     

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.