Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Apel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W związku z napływającymi informacjami o zagrożeniu terenu województwa opolskiego falą powodziową, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu apeluje do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu w obszarze zagrożonym zalaniem o właściwe zabezpieczenie:

 • magazynów z substancjami niebezpiecznymi;
 • magazynów paliw płynnych i LPG;
 • stacji benzynowych;
 • magazynów środków ochrony roślin;
 • magazynów chemii domowej;
 • składowisk odpadów komunalnych oraz składowisk odpadów komunalnych, które zostały zrekultywowane;
 • oczyszczalni ścieków;
 • ujęć wody.

W przypadku zalania lub podtopienia ww. urządzeń prosimy o pilne przesłanie informacji do WIOŚ Opole ().

Jednocześnie informuję, że w przypadku realnego zagrożenia środowiska falą powodziową WIOŚ Opole prowadzi całodobowy dyżur inspekcyjny (tel. 606 605 052).

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.