Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

UWAGA! UWAGA! UWAGA

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!

WÓJT GMINY TURAWA

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

K O M U N I K A T 

Z informacji otrzymanej z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu, a potwierdzonej przez Szefa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Informuję, mieszkańców Węgier, Osowca, Kotorza Wielkiego, Kotorza Małego, że w dniach 19 – 21 maja 2010 roku spodziewana jest fala powodziowa na Rzece Mała Panew, która swoim zasięgiem obejmie wymienione sołectwa. 

O rozpoczęciu zwiększenia zrzutu wody ze zbiornika mieszkańcy zostaną niezwłocznie powiadomieni przez członków Jednostek OSP.

 
 

W TYM CELU:

Już dzisiaj przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynków;
 
PAMIĘTAJ
 
 • naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, butli z gazem, wody;
 • zgromadź w domu niezbędną ilość niepsującej się żywności;
 • zgromadź w pojemnikach znaczną ilość czystej wody, bo w czasie powodzi może nie funkcjonować kanalizacja i sieć wodociągowa;
 • przenieś na górne kondygnacje miejsca sypialne;
 • miej włączone radio bateryjne na częstotliwości regionalnego radia – program miejski i regionalny, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie do radia i latarek;
 • zapewnij wszystkim domownikom odpowiednią odzież i obuwie;
 • podczas powodzi dostosowuj się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową;
 • wyprowadź lub wywieź inwentarz żywy w bezpieczne miejsce; zapewnij zwierzętom paszę, na co najmniej 2-3 doby.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.