Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

XV Konkurs Fotograficzny - Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej 2010

Muzeum Wsi Opolskiej wspólnie z PTTK Oddział Opole oraz Opolskim Oddziałem ZPAF ogłasza:
"XV Konkurs Fotograficzny - Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej 2010"

Zachęcamy uczestników do udokumentowania przy pomocy fotografii ginących zabytków wiejskiej architektury na terenie naszego województwa oraz wartych rozpropagowania przykładów dbałości o nie. Ponadto mile widziane będą próby pokazania jak funkcjonują tradycyjne formy architektoniczne we współczesnej, coraz bardziej zunifikowanej wiejskiej zabudowie i jak w sposób twórczy można połączyć tradycję z nowoczesnością.

Termin nadsyłania prac: 29 października 2010

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie: www.muzeumwsiopolskiej.pl
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.