Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sprzątanie Świata 2010

W dniu 23 kwietnia br. na terenie Gminy Turawa odbyła się akcja "Sprzątania Świata" z udziałem: uczniów naszych szkół, Urzędu Gminy oraz przedsiębiorstwa wywozowego, które zapewniło bezpłatnie worki na zbiórkę śmieci oraz utylizację odpadów.

W tej akcji wzięło udział:
7 szkół:
PG w Turawie (80 uczniów),
PSP w Ligocie Turawskiej (71 uczniów),
PSP w Zawadzie (70 uczniów),
PSP w Osowcu (90 uczniów),
PSP w Bierdzanach (57 uczniów),
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Węgrach (90 uczniów) oraz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim (20 uczniów),
3 przedszkola:
Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym (35 przedszkolaków), Kadłubie Turawskim (15 przedszkolaków) oraz Ligocie Turawskiej (20 przedszkolaków).

Ponadto w akcji udział wzięli:
PGLLP Nadleśnictwo Turawa,
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej – KORAB.
Nadleśnictwo Turawa zapewniło dodatkowe worki na sprzątanie oraz nagrody dla uczniów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w akcji.
Natomiast Ośrodek Wypoczynkowy KORAB udostępnił pracowników oraz sprzęt.
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu O.W. KORAB zostały posprzątane pobocza drogi powiatowej na odcinku Jezioro Średnie - Szczedrzyk.

Do przedsięwzięcia przystąpiła również Rada Sołecka Turawa, która w czynie społecznym porządkowała teren miejscowości Turawa.

Uczniowie PG w Turawie sprzątali tereny (plaże, lasy, szlaki turystyczne) obrzeży Jezior Turawskich: J. Dużego (brzeg południowy), J.Średniego i J. Małego, a pozostałe placówki tereny swoich miejscowości.

Celem "Sprzątania Świata" była aktywizacja uczniów naszych szkół do działań na rzecz ochrony środowiska.
Wiosenna akcja połączona została z Profilaktyką Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główną ideą było uświadomienie zagrożeń wynikających z współczesnych używek, a co się z tym wiąże zaśmiecanie - wyrzucanie zużytych opakowań (puszek, butelek) do lasu czy rowu.

W trakcie sprzątania po raz kolejny zwrócono uwagę, że ogromna ilość śmieci wyrzucana jest przez ludzi, którzy zamiast deponować śmieci w kontynerach wysypują je do lasów, przydrożnych rowów lub na poboczach dróg.
Szczególnie smutnym widokiem były porzucone śmieci na terenach wokół Jeziora Dużego w Turawie. Korzystający z rekreacyjnych walorów jeziora nagminnie pozostawiają po sobie mnóstwo butelek i puszek po napojach alkoholowych, plastików, opakowań po akcesoriach wędkarskich (pojemniki, worki) oraz różnego rodzaju innych odpadów.

Dlatego też po raz kolejny apelujemy do mieszkańców, turystów i użytkowników naszych jezior: DBAJMY I CHROŃMY ŚRODOWISKO KAŻDEGO DNIA, aby dzieci nie musiały sprzątać po osobach dorosłych świadomych własnego czynu.


Za udział w akcji wszystkim uczniom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również do: Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa, Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „KORAB”, Sołtysa wsi Turawa i Rady Sołeckiej Turawa oraz firmy Remondis Opole Sp. z o. o.

100_2098.jpeg 100_2099.jpeg 100_2102.jpeg 100_2103.jpeg DSC02108.jpeg DSC02110.jpeg DSC02114.jpeg DSC02115.jpeg DSC02125.jpeg DSCN1837.jpeg sprzątanie świata 1163.jpeg sprzątanie świata 1184.jpeg sprzątanie świata 1185.jpeg sprzątanie świata 1198.jpeg sprzątanie świata 1207.jpeg
 

 Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.