Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs pt. Odjazdowy rower

Regulamin konkursu "Odjazdowy rower"

1. Organizator – Stowarzyszenie Miłośników Niwek
przy współpracy z Radą Sołecka Niwek, Opolskim Klubem Turystyki Rowerowej Rajder pod patronatem NTO oraz TVP Opole oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

2. Adresaci konkursu: wszyscy kreatywni sympatycy roweru

3. Cele konkursu:

- wspólna zabawa z rowerem
- popularyzacja turystyki rowerowej
- urozmaicenie festynu rowerowego w Niwkach

4. Przedmiot oceny konkursowej:
odjazdowy rower nie ma żadnych ograniczeń – patrz przykłady –ale musi mieć minimum jedno koło, kierownicę oraz poruszać się siłą mięśni na dystansie minimum 1 km.

odjazdowe rowery.jpeg

Komisja będzie oceniać:

- oryginalność konstrukcji roweru
- sposób prezentacji pomysłu i cyklisty

5. Przebieg konkursu:         organizacja w czterech etapach:
I etap – zgłoszenie pomysłu i nazwy do organizatora
II etap – prezentacja w czasie Festynu Rowerowego w Niwkach
III etap – rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników
IV etap – przejazd w paradzie rowerzystów na festynie

6. Terminarz konkursu:
ogłoszenie konkursu 15 kwietnia 2010
zgłoszenia pomysłów do 1 sierpnia 2010
prezentacja pomysłów i rozstrzygnięcie 21 sierpnia 2010

7. Sposób zgłaszania uczestników do konkursu:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie:
można pobrać na:
www.niwki.pl lub u Zbigniewa Stańczak –tel. 601 99 17 60
lub u Pani Teresy Pasoń sołtys Niwek
lub w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opole ul. Żeromskiego 13 tel:77 / 44 12 521
Kartę należy przesłać na adres SMN 46-053 Niwki ul. Wiejska 17
lub e-mailem na

8. Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Wiejski plac zabaw „Zakątek Niwki” 46-053 Niwki k. Opola ul. Wiejska 17

9. Sposób i termin ogłoszenia wyników:
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników w czasie Wiejskiego Festynu Rowerowego w Niwkach w dniu 21.08.2010r. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.niwki.pl

10. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
- Ufundowane przez sponsorów –
dla zwycięzcy –jednoosobowa pięciodniowa wycieczka do Berlina

plakat imprezy.gif
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.