Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie do udziału w XVII Przeglądzie Piosenki Dziecięcej -Śląskie Śpiewanie- im. prof. Adolfa Dygacza

Na przełomie kwietnia i maja 2010r. odbędzie się XVII Edycja Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza organizowanego przez Związek Górnośląski oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Organizatorem eliminacji rejonowych dla wykonawców z województwa opolskiego, które odbędą się 1 maja 2010r. będzie Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej.

Zadaniem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego.

Uczestnicy Przegladu mogą prezentować następujący repertuar:

-Śląskie pieśni ludowe

-Z okazji uczczenia 90 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego -pieśni okresu powstań śląskich

-Pieśni Zagłębia Dąbrowskiego.

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież, a także począwszy od tegorocznej edycji Przeglądu osoby dorosłe. Szczególnie serdecznie zapraszamy chóry i zespoły wokalne zgromadzone w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr. Uczestnicy rywalizują w kilku kategoriach wykonawczych: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno instrumentalne, zespoły piesni i tańca oraz chóry.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 6 kwietnia 2010r. 10 kwietnia 2010r na adres e-mail:

 

Więcej informacji można znaleźć w załącznikach:

PDFRegulamin konkursu.pdf (1,12MB)

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (489,83KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.