Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

KONKURS: Opolskie Kwitnące

Konkurs realizowany jest w ramach planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”, którego zadaniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego i wygodnego do życia. Tegoroczna edycja organizowana jest w 4 kategoriach tematycznych, rozstrzyganych na szczeblu gminnym i wojewódzkim.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie sołectwa, radę osiedlową, lokalne grupy działania, stowarzyszenia na rzecz odnowy wsi, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz upiększania Gminy.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs do Urzędu Gminy Turawa upływa  w dniu 21 maja 2010r.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu (614,61KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy (39,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.