Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie

Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR "Opolszczyzna".

W trakcie konsultacji wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać ze Strategią w siedzibie LGR w Biestrzynniku, ul. Poliwodzka 16 w godzinach od 15.00 do 18.00. Konsultacje będą trwały od dnia ukazania się ogłoszenia do 19 marca 2010 roku.

W terminie tym prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji konkretnych poprawek do Strategii w formie pisemnej w siedzibie LGR lub elektronicznej na adres:
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.