Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dialog i animacja -program dla młodzieży

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 18 - 28 lat, związanej z działalnością mniejszości niemieckiej i nie tylko. W ramach projektu JugendForumMłodych oferuje młodym ludziom gruntowne przygotowanie do pracy z dziećmi oraz osobami starszymi, kurs pierwszej pomocy oraz kurs wychowawców kolonii, warsztaty z animacji oraz wystąpień publicznych.

Koszt udziału w programie wynosi 40 zł.

Termin zgłoszeń - do 1 kwietnia 2010 r.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych załącznikach.

DOCDialog i animacja - Pismo dla uczestników.doc (38,00KB)

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Dialog i animacja kultury + rekomendacja.doc (70,50KB)

DOCDialog i animacja - plakat A4.doc (84,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.