Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wspomnienie o ś.p. Księdzu Proboszczu Józefie Swolanym

ks. j. swolany.jpeg 9 marca 2010r. w godzinach porannych odszedł do wieczności nasz Proboszcz Józef Swolany. Był tu z nami w Kościele pod wezwaniem św. Michała w Kotorzu Wielkim - 42 lata. W 2008r. obchodziliśmy z Nim 50-lecie kapłaństwa i 40 –lecie pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Taki czas potrafi bardzo wiązać ludzi. Związani byliśmy z Nim. Był dla nas wspaniałym kapłanem i człowiekiem. Chrzcił nas i nasze dzieci. Przygotowywał do sakramentu komunii świętej i bierzmowania, udzielał ślubów i odprowadzał naszych bliskich na miejsce wiecznego spoczynku. Pomagał nam wszystkim. Był życzliwy i wyrozumiały. Prowadził wiele lat naukę religii w przedszkolu i szkole. Troszczył się o prawidłowe wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Cały czas zbliżał nas do Boga. Kiedy odwiedzał nasze domy podczas kolędy był traktowany jak ktoś bliski, bo znał nas, nasze rodziny i nasze problemy. Dziś nie ma Go już wśród nas. Kiedy zachorował wszyscy mieliśmy nadzieję, że wyzdrowieje i choć czasem stanie przy ołtarzu. Tymczasem stało się inaczej, Pan Bóg skrócił Jego cierpienie i powołał Go do siebie.

Nie możemy się z tym faktem jakoś pogodzić. Wiemy tylko, że jest w domu Pana i patrzy na nas jak wypełniamy wszystkie Jego nauki.

Spoczywaj w pokoju Księże Józefie, a my będziemy Cię wspierać nieustanną modlitwą, dzięki której będziesz nadal wśród nas.

Parafianie

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.