R E G U L A M I N
konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR: URZĄD GMINY W TURAWIE


CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.


ZASADY REGULAMINU

I. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa.

II. Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie do 3 godzin.

III. Prace oceniane będą w kategoriach:
a) 1 - 3 klasa
b) 4 - 6 klasa
c) gimnazjum
d) dorośli

i według technik:
a) rytowniczej
b) dowolnej /pozostałe techniki/

IV. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

V.  Kryteria oceny prac:
a) poziom wykonania
b) dobór materiałów
c) pomysłowość

VI. Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

VII. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

VIII. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 

UWAGA!

Do 19 marca br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

telefonicznie pod nr 77/4212-012 wewnętrzny 108 bądź

elektronicznie na adres:

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-03-2010 10:39

Przewiń do góry