Gmina Turawa otrzyma 3 000 454 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę operacji w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na liście operacji umieszczono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 120 655 558 zł.

Planowana operacja będzie realizowana trzech miejscowościach gminy Turawa: Węgry, Kotórz Mały oraz Osowiec wraz z przysiółkiem Trzęsina. Realizacja w/w operacji ma na celu poprawę dostępności i jakości usług świadczonych w oparciu o elementy infrastruktury technicznej, a tym samym poprawić warunki życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców. Operacja obejmie w swoim zakresie dwa główne zadania inwestycyjne: "Obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec" oraz "Kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wsi Węgry".
 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-02-2010 11:47

Przewiń do góry