Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dotycząca dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu

Wójt Gminy Turawa informuje mieszkańców Gminy Turawa, że istnieje możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera „Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu” załączony wraz z stosownym wnioskiem do niniejszej informacji.

 Uwaga -nowy wzór wniosku

Do pobrania:

DOCRegulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu - od 10.03.2009.doc (63,00KB)

DOCWNIOSEK - przyznanie dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu z 26 08 10.doc (152,50KB)

DOCINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU z 26 08 2010.doc (89,00KB)

Więcej informacji na http://www.wfosigw.opole.pl

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.