Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Wójt Gminy Turawa podaje kontakt do odpowiednich służb celem zgłaszania przez mieszkańców informacji na temat osłabionej i chorej dzikiej zwierzyny leśnej, która wyczerpana przez warunki pogodowe podchodzi pod zabudowania mieszkalne:

 

Polski Związek Łowiecki w Opolu

 ul. Malczewskiego 4

   45-029 Opole

  tel. 077 45-38-456

 

Dodatkowo Nadleśnictwo Opole podaje kontakt telefoniczny do schroniska dla dzikiej zwierzyny:

0 504 -249-897

 

Jednocześnie informujemy, iż zadania w zakresie tworzenia optymalnych warunków bytowania zwierzyny leśnej oraz jej ochronę na terenach podległych obwodom łowieckim należą do Polskiego Związku Łowieckiego stosownie do brzmienia § 35 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Aktem prawnym regulującym przedmiotowe zadania jest Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

JPEGInformacja Nadleśnictwa Opole (180,94KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.