Wójt Gminy Turawa podaje kontakt do odpowiednich służb celem zgłaszania przez mieszkańców informacji na temat osłabionej i chorej dzikiej zwierzyny leśnej, która wyczerpana przez warunki pogodowe podchodzi pod zabudowania mieszkalne:

 

Polski Związek Łowiecki w Opolu

 ul. Malczewskiego 4

   45-029 Opole

  tel. 077 45-38-456

 

Dodatkowo Nadleśnictwo Opole podaje kontakt telefoniczny do schroniska dla dzikiej zwierzyny:

0 504 -249-897

 

Jednocześnie informujemy, iż zadania w zakresie tworzenia optymalnych warunków bytowania zwierzyny leśnej oraz jej ochronę na terenach podległych obwodom łowieckim należą do Polskiego Związku Łowieckiego stosownie do brzmienia § 35 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Aktem prawnym regulującym przedmiotowe zadania jest Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

JPEGInformacja Nadleśnictwa Opole (180,94KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 28-01-2010 12:11

Przewiń do góry