Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2010r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Przedstawienie odpowiedzi na wniosek i interpelacje radnych.
 2. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 3. Prezentacja Projektu podpisanej Umowy na budowę kanalizacji w gm. Turawa z udziałem środków unijnych.
 4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2010r.

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 1. Informacja o reaktywacji Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa.
 2. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji na 2010 rok i przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w 2009r.
 3. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
 4. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedź na złożone wnioski.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.