Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2010r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Przedstawienie odpowiedzi na wniosek i interpelacje radnych.
 2. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 3. Prezentacja Projektu podpisanej Umowy na budowę kanalizacji w gm. Turawa z udziałem środków unijnych.
 4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2010r.

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 1. Informacja o reaktywacji Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa.
 2. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji na 2010 rok i przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w 2009r.
 3. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
 4. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedź na złożone wnioski.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 25-01-2010 12:52

Przewiń do góry