Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH na 2010r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
(z pojemników)
Z TERENU GMINY NA ROK 2010

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
REMONDIS Opole
TEL. 453 10 10
Gmina Turawa
 
Osowiec, Ligota Turawska
MIESIĄC
Dni wywozu
(poniedziałek)
Styczeń
11, 25
Luty
8, 22
Marzec
8, 22
Kwiecień
6 (wt), 19
Maj
4 (wt), 17, 31
Czerwiec
14, 28
Lipiec
12, 26
Sierpień
9, 23
Wrzesień
6, 20
Październik
4, 18
Listopad
2 (wt), 15, 29
Grudzień
13, 27
Styczeń 2011r.
10, 24
 
Dodatkowy wywóz za potwierdzeniem u kierowcy

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
REMONDIS Opole
TEL. 453 10 10
Gmina Turawa
 
Bierdzany, Turawa
 
MIESIĄC
Dni wywozu
(czwartek)
Styczeń
7, 21
Luty
4, 18
Marzec
4, 18
Kwiecień
1, 15, 29
Maj
13, 27
Czerwiec
10, 24
Lipiec
8, 22
Sierpień
5, 19
Wrzesień
2, 16, 30
Październik
14, 28
Listopad
12 (pt), 25
Grudzień
9, 23
Styczeń 2011r.
6, 20
 
Dodatkowy wywóz za potwierdzeniem u kierowcy

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
REMONDIS Opole
TEL. 453 10 10
Gmina Turawa
 
Turawa Marszałki, Zakrzów Turawski,
Kadłub Turawski
MIESIĄC
Dni wywozu
(poniedziałek)
Styczeń
4, 18
Luty
1, 15
Marzec
1, 15, 29
Kwiecień
12, 26
Maj
10, 24
Czerwiec
7, 21
Lipiec
5, 19
Sierpień
2, 16, 30
Wrzesień
13, 27
Październik
11, 25
Listopad
8, 22
Grudzień
6, 20
Styczeń 2011r.
3, 17, 31
 
Dodatkowy wywóz za potwierdzeniem u kierowcy

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
REMONDIS Opole
TEL. 453 10 10
Gmina Turawa
 
Węgry, Kotórz Mały,
Kotórz Wielki
MIESIĄC
Dni wywozu
(poniedziałek)
Styczeń
5, 19
Luty
1, 15
Marzec
1, 15, 29
Kwiecień
12, 26
Maj
10, 24
Czerwiec
7, 21
Lipiec
5, 19
Sierpień
2, 16, 30
Wrzesień
13, 27
Październik
11, 25
Listopad
8, 22
Grudzień
6, 20
Styczeń 2011r.
3, 17, 31
 
Dodatkowy wywóz za potwierdzeniem u kierowcy

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
REMONDIS Opole
TEL. 453 10 10
Gmina Turawa
 
Zawada, Rzędów
 
MIESIĄC
Dni wywozu
(czwartek)
Styczeń
14, 28
Luty
11, 25
Marzec
11, 25
Kwiecień
8, 22
Maj
7 (piątek), 20
Czerwiec
4(piątek), 17
Lipiec
1, 15, 29
Sierpień
12, 26
Wrzesień
9, 23
Październik
7, 21
Listopad
5 (piątek), 18
Grudzień
2, 16, 30
Styczeń 2011r.
13, 27

 
Dodatkowe wywozy można zgłosić u kierowcy

 

Do pobrania: DOCHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2010.doc (85,50KB)

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.