Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy na spotkanie

Projekt "Lider dla integracji" finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, realizowany przez firmę Sukces Piotr Koziol oraz z Łubniańskim Ośrodkiem Działalności Kulturalnej.

„Lider dla integracji”  
Projekt skierowany jest do liderów lokalnych z trenów wiejskich powiatu opolskiego chcących działać i zmieniać swoją miejscowość, okolice.
Liderzy nie muszą być członkami organizacji ważna jest chęć działania.

Przez projekt chcemy:
poprawić integrację społeczności lokalnej z terenu Powiatu Opolskiego, wzmocnić liderów lokalnych w obszarze pisania projektów i zarządzania projektami, podnosić jakość życia i zwiększyć liczbę inicjatyw społecznych oraz zapobiegać wykluczeni społecznemu na terenach wiejskich.

Podczas projektu  przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia poruszające następujące zagadnienia:
komunikacja interpersonalna, pisanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ekonomia społeczna, negocjacje, integracja środowiska lokalnego, źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji społecznych oraz źródeł wsparcia dla organizacji społecznych w miejscowościach wiejskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny
Wszelkie informacje na temat terminów spotkań informacyjnych można uzyskać :
www.sukces.opole.pl
email:

tel. 077 441 77 08

Terminy spotkania rekrutacyjno -promocyjnego:

07.01.2010: Urząd Gminy Turawa,  godz.18.00
 
Załącznik (ankieta rekrutacyjna do projektu "Lider dla Integracji")
 

 

 Projekt "AS czyli Aktywny Sołtys"

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ranach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, realizowany przez Stowarzyszenie Budkowice ze Starych Budkowic oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury z Dobrzenia Wielkiego:

 „AS czyli Aktywny Sołtys”

Projekt skierowany jest do Sołtysek i Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich pragnących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami , zdobywaniem środków na projekty, ekonomii społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Projekt obejmuje:

Wyjazdowe trzydniowe szkolenie na którym będzie poruszana tematyka związana z:

-komunikacja interpersonalna,
-możliwością współpracy w środowisku lokalnym,
-tworzenia partnerstw lokalnych,

-możliwości uzyskania dotacji w okresie projektowania 2007-2013 oraz elementy ekonomii społecznej.

Ponadto jednodniowe warsztaty na których będzie można praktycznie nauczyć się pisania wniosków, zarządzania projektem, oraz zapoznać się z obowiązującymi ustawami, możliwościami uzyskania dotacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Wszelkie informacje na temat terminów spotkań informacyjnych można uzyskać :

www.www.stbest.za.pl

email:

tel.kom: 0607 550 062


zapraszamy.jpeg Soltys plakat- Turawa.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.