Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Koniec z opłatami za dowód osobisty

Urząd Gminy w Turawie informuje, iż został uchylony art. 36a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993, z późniejszymi zmianami):

z dniem 1 stycznia 2010r.

zostaje zniesiona opłata

za wydanie dowodu osobistego.

 

 Sporządziła:
K. K.
 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.