W dniu 27.11.2009r. na sesji Rady Gminy w Turawie zostały określone stawki podatku od nieruchomości na rok 2010.

 

Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi- 0,58zł.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,57zł., od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,15zł. .

Stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi -15,50zł., jest taka sama jak w roku 2009, od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 4,70zł., jest taka sama jak w roku 2009.

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1.      od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 decytony żyta,

2.      od 1 ha gruntów fizycznych - równowartość pieniężną 5 decyton żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w roku 2009 za 1 decytonę wynosi -34,10zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w roku 2010 wynosi -85,25zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2010 wynosi- 170,50zł.

Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2009 za 1 m3 wynosi 136,54zł.

Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w roku 2010 wynosi 30,0388zł.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 04-01-2010 09:38

Przewiń do góry