Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Spółka WiK Turawa otrzymała 35 mln dofinansowania

Ostateczne potwierdzenie otrzymanego przez spółkę dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji na terenie aglomeracji Turawa nastąpiło podczas podpisania umowy 4 stycznia br. w Opolu. W imieniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa – Beneficjenta Projektu, umowę podpisała Prezes Zarządu Danuta Wajs, a z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Wdrażającej, podpisał Prezes Zarządu Zbigniew Figas.

Uroczyste przekazanie umowy spółce WiK Turawa odbyło się podczas konferencji prasowej Wiceministra Środowiska – Stanisława Gawłowskiego, która odbyła się 14 stycznia w Jarnołtówku.

Dzięki pozyskanym funduszom z Unii Europejskiej w wysokości 35 041 663 zł możliwe będzie realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju polegające na poprawie atrakcyjności inwestycyjnej Regionu i Gminy Turawa poprzez rozwój infrastruktury przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Powstanie 134 km kanalizacji sanitarnej, z której korzystać będzie ponad 5 tys. stałych mieszkańców i ponad tysiąc turystów.

Kanalizacja samej Turawy jest jedną z wielu takich inwestycji w dolinie Małej Panwi na terenie województwa opolskiego i śląskiego. W sumie potrzeba na nie ogromnej kwoty 545 mln zł. Projekty wartości 34 mln zł będą dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Opolszczyzny. Dopiero, gdy całe dorzecze zostanie skanalizowane władze zajmą się programem oczyszczania wody w jeziorze.

Więcej informacji na stronie www.wik.turawa.pl

konferencja.jpeg
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.