Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 20.07.2011 - godz. 15:30

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 21

 

Zjawisko: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 15:30 dnia 20.07.2011 do godz. 15:30 dnia 21.07.2011

Obszar: Rejon hydrologiczny III ( opolskie)

Przebieg: Prognozowane i występujące opady deszczu powodują wzrosty stanów wody na dopływach Odry na obszarze woj. opolskiego do strefy stanów wysokich.  W zlewniach podgórskich i górskich wezbrania mogą mieć charakter gwałtowny z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. W pozostałych zlewniach dopływów Odry mogą zostać lokalnie przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Brak

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Jarosław Marcinków

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.