Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 03.02.2011 - godz. 07:00

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 9

Zjawisko: Opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 03.02.2011 do godz. 20:00 dnia 03.02.2011

Obszar: Województwo opolskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód województwa.

Skutki: Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

 

Na podstawie ostrzeżenia

                                                                                                     IMGW O/Wrocław

                                                                                                          opracował

                                                                                                      Dyżurny WCZK

                                                                                                   Jarosław Marcinków

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.