Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 14.01.2011 - godz. 14:10
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 8

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego.

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz.16:00 dnia 16.01.2011 do godz. 16:00 dnia 18.01.2011

Obszar: Rejon hydrologiczny III (opolskie)

Przebieg: Odrą poniżej Ścinawy przemieszczać się będzie fala wezbrania przy przekroczonych stanach alarmowych o około 60-100 cm. Na górnej i środkowej Odrze do profilu w Ścinawie prognozowane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie stanów wysokich. W Krzyżanowicach, Krapkowicach i Trestnie na Odrze stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Na dopływach górskich i podgórskich w zlewniach Nysy Kłodzkiej.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.
 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Wiesław ŚMIECH

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.