Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 76

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 23.12.2010 - godz. 07:17

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 76

Zjawisko: Roztopy

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 07:30 dnia 23.12.2010 do godz. 21:00 dnia 24.12.2010

Obszar: Województwo opolskie

Przebieg: Przewiduje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. 23.12 temperatura maksymalna od 3°C do 6°C, 24.12 temperatura maksymalna od 4°C do 6°C.
W nocy 23/24.12 również utrzymywać się będzie dodatnia temperatura powietrza.
Jednocześnie od godzin nocnych 23/24.12 występować będą opady deszczu. Przewidywana wysokość opadów deszczu w całym okresie od 5 do 10 mm.

Skutki: Lokalne zalania, podtopienia, błoto pośniegowe

Uwagi: Brak.
 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Andrzej Maruszczak

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.