Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

 

Data i godzina wydania: 30.09.2010 - godz. 11:40
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 116


Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.09.2010 do godz. 12:00 dnia 02.10.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III

Przebieg: Na odcinku Odry od Chałupek do Malczyc będą występowały wahania stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. W zlewniach Małej Panwi, Stobrawy, występują wzrosty stanów wody, zwłaszcza w środkowych i dolnych odcinkach rzek. Możliwe są lokalne przekroczenia stanów alarmowych. W ciągu następnych dni prognozowane jest powolne opadanie stanów wody.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.
 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Aleksander Kłak

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.