Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 29.09.2010 - godz. 12:07
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 115

 

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:30 dnia 29.09.2010 do godz. 12:00 dnia 30.09.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze środkowej i górnej Odry

Przebieg: W ciągu najbliższej doby prognozowane opady deszczu spowodują ponowne wzrosty stanów wody o ok. 20 do 30 cm lokalnie ok. 50 cm w strefie powyżej stanów alarmowych zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich dorzecza środkowej Odry.

Ponowne wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych mogą wystąpić lokalnie w dorzeczu górnej Odry (Opawie, Olzie, Rudzie, Bierawce, Osobłodze).

W ciągu najbliższych 5 dni Odrą przemieszczać się będzie fala wezbrania na odcinku od Chałupek do Malczyc przy stanach wody około i powyżej stanu ostrzegawczego

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak
 
Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Jarosław Marcinków
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.