Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 28.09.2010 - godz. 13:08
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 114

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 13:08 dnia 28.09.2010 do godz. 13:00 dnia 29.09.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III

Przebieg: W ciągu najbliższej doby prognozowane opady deszczu spowodują dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych - wystąpią na Widawie i w dorzeczu Baryczy oraz na prawostronnych dopływach Nysy Kłodzkiej (Białej Lądeckiej i Białej Głuchołaskiej), na Stobrawie, Osobłodze, Kłodnicy, Opawie oraz na górnej Odrze w Chałupkach.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, lokalne wystąpienia wody z koryta rzecznego i zalania przybrzeżnych terenów, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Andrzej Maruszczak


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.