Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

 

Data i godzina wydania: 27.09.2010 - godz. 13:41

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 113

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.09.2010 do godz. 14:00 dnia 29.09.2010

Obszar: Województwo opolskie

Przebieg: Prognozowane opady deszczu spowodują lokalne wzrosty stanów wody w rzekach dorzecza górnej i środkowej Odry. Najwyższe wzrosty stanów wody wystąpią w rzekach górskich i podgórskich. W ciągu najbliższych dwóch dni w zlewniach Białej Głuchołaskiej, Osobłogi Nysy Kłodzkiej i Małej Panwi mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze a lokalnie osiągnięte stany alarmowe.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych I obniżonych.

Uwagi: Brak

 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Jarosław Marcinków

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.