Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

 

IMGW Oddział we Wrocławiu przekazuje:
Data i godzina wydania: 03.09.2010 - godz. 11:45

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 109

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 03.09.2010 do godz. 12:00 dnia 05.09.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - rzeka Odra

Przebieg: W ciągu najbliższych dni na Odrze od Krapkowic do Głogowa będzie przemieszczać się fala wezbrania. Stany alarmowe zostaną przekroczone lokalnie do ok. 60 cm. Na odcinku do Krapkowic stany wody będą opadać. Na dopływach górnej i środkowej Odry stany wody mają tendencję opadającą. W zlewni Nysy Kłodzkiej lokalnie utrzymują się stany ostrzegawcze i alarmowe z tendencją opadania.

Skutki: zagrożenie dla obszarów zalewowych, możliwość zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych w korytach rzek, niebezpieczeństwo dla przebywających nad brzegami rzek (turystów, wędkarzy).

Uwagi: Brak.
 
 
Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Krzysztof Biszko

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.