Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 02.09.2010 - godz. 12:00
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 108
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.09.2010 do godz. 12:00 dnia 03.09.2010
Obszar: Rejon hydrologiczny III
Przebieg: W ciągu najbliższych 3 dni na górnej i środkowej od Raciborza do Trestna będzie przemieszczać się fala wezbrania. Stany alarmowe zostaną przekroczone lokalnie do ok. 80 cm. Na dopływach górnej i środkowej Odry stany wody mają tendencję opadającą, lokalnie w ujściowym odcinku Nysy Kłodzkiej mogą wystąpić wzrosty stanów wody.
Skutki: zagrożenie dla obszarów zalewowych, lokalne podtopienia, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych w korytach rzek, niebezpieczeństwo dla przebywających nad brzegami rzek (turystów, wędkarzy).
Zalecana duża ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Wojciech Druch

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.