Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

IMGW Oddział we Wrocławiu przekazuje:

Data i godzina wydania: 1.09.2010 - godz. 08:26
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 107

 
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 08:30 dnia 01.09.2010 do godz. 12:00 dnia 02.09.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III
 

Przebieg: w wyniku występujących opadów deszczu w zlewni górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższych 2 dni utrzymywać się będą wysokie stany wody w górnych odcinkach dopływów Odry oraz na górnej Odrze. Na górnej Odrze i Olzie przemieszczać się będzie fala wezbrania przy stanach powyżej stanów alarmowych. Dalsze, okresowe wzrosty stanów wody prognozowane są w zlewniach Białej Głuchołaskiej, na górnej Odrze, Nysie Kłodzkiej. W ciągu bieżącej doby lokalnie stany wody mogą przekroczyć stan alarmowy od 10 do 80 cm.

 

Skutki: zagrożenie dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody zwłaszcza z małych koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, lokalne podtopienia, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych w korytach rzek, niebezpieczeństwo dla przebywających nad brzegami rzek (turystów, wędkarzy).

Zalecana duża ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

 
Uwagi: Brak
 
 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Krzysztof Biszko

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.