Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
 
Data i godzina wydania: 06.08.2010 - godz. 13:30

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

 
 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 90
 
Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.08.2010 do godz. 10:00 dnia 07.08.2010

Obszar: Województwo opolskie

Przebieg: Prognozowane opady burzowe mogą spowodować lokalnie wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego, zwłaszcza w rzekach górskich i podgórskich (zlewni Osobłogi i Białej Głuchołaskiej).

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

Uwagi: Brak
 
Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracowała
Dyżurna WCZK
Celina Surowiec

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.