Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 07.01.2011 - godz. 12:30
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 130

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 07.01.2011 do godz. 20:00 dnia 09.01.2011

Obszar: Rejon hydrologiczny III (opolskie)

Przebieg: W związku ze wzrostem temperatury powietrza w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej w ciągu najbliższych dni prognozowany jest wzrost stanów wody na dopływach Odry oraz górnej Odrze. Stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone w zlewniach dopływów górnej Odry, w zlewni Małej Panwi, Stobrawy, Nysy Kłodzkiej, Widawy. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.


Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Andrzej Maruszczak

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.