Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 
Data i godzina wydania: 20.07.2010 - godz. 14:35

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 50

Zjawisko: Upały

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.07.2010 do godz. 20:00 dnia 23.07.2010

Obszar: województwo opolskie

Przebieg: przewiduje się temperaturę maksymalną:
w środę (21.07.2010) od 29 do 31°C,
 
w czwartek i piątek (22 i 23.07.2010) od 31 do 35°C.
Temperatura minimalna w tym okresie od 17 do 21°C.


Skutki: Duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, duże zagrożenie pożarowe.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań w ramach kompetencji:

- ostrzeżenie gmin,
- przygotowanie odpowiednich służb,
- powiadomienie ludności
 

O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować WCZK

 
 

 

Na podstawie ostrzeżenia

IMGW O/Wrocław

opracował

Dyżurn y WCZK

Aleksander Kłak

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.