Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
Biuro Prognoz Hydrologicznych
Sekcja Hydrologii Operacyjnej w Poznaniu
ul.Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań
tel.: (061) 84-95-145
fax.: (061) 84-95-141
e-mail: proghydro.poznan@imgw.pl
www.pogodynka.pl
www.imgw.pl

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH
SEKCJA HYDROLOGII OPERACYJNEJ W POZNANIU
ostrzega:

Data i godzina wydania: 09.07.2014 - godz. 12:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO w Poznaniu BPH O/Wrocław IMGW-PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 16:00 dnia 09.07.2014 do godz. 09:00 dnia 10.07.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny II (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, opolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach występowania intensywnych opadów burzowych, a następnie opadów jednostajnych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Warty, szczególnie na mniejszych rzekach, prognozuje się gwałtowne wzrosty stanów wody. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. W rejonach bardzo intensywnych opadów, możliwe osiągnięcie stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKR. ST. OSTRZ./2 rejon hydrologiczny ii od16:00/09.07.do09:00/10.07.2014 Burze. Wzrosty st. wody. Lok. st. ostrz. i alarm.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB.

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres proghydro.poznan@imgw.pl

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61
Oddział we Wrocławiu ul. Parkowa 30, 51-616 WROCŁAW
Sekretariat: (+48) 71-32-00-161, Dyrektor Oddziału tel.: (+48) 71-32-00-160, fax: (+48) 71-348-79-91,e-mail: Sekretariat.Wroclaw@imgw.pl
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu nr 16 1090 1522 0000 0000 5201 9125
Regon: 000080507-00040, NIP: 525-000-88-09


Data i godzina wydania: 09.07.2014 - godz. 11:38
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.07.2014 do godz. 04:00 dnia 10.07.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny III (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie)
Przebieg: W rejonach występowania intensywnych opadów burzowych od godzin popołudniowych i w nocy w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, możliwe są szybkie, na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody. Lokalnie, szczególnie na mniejszych rzekach, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W okresie następnej doby prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody na doplywach Odry wywołane opadami.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 (dolnoslaskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, slaskie) od12:00/09.07.do04:00/10.07.2014 Lok.przekr.st.ostrz.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.