Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat

Komunikat
 Nadleśnictw z terenu Województwa Opolskiego
z dnia 18.01.2010r.
 

Trudne warunki atmosferyczne oraz duże ilości zlodowaciałego śniegu zalegającego w koronach drzew stwarzają zagrożenie życia dla osób przebywających na terenach leśnych.

Zagrożenie życia może ulec zwiększeniu w przypadku kolejnych opadów śniegu.

Prosi się o maksymalne ograniczenie korzystania z terenów leśnych do czasu ustąpienia w/w zagrożenia.

 
Podpisali Nadleśniczowie Nadleśnictw Województwa Opolskiego.
 
 
Nadleśniczy
            mgr inż. Jerzy Pilc
Nadleśnictwo Turawa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.