Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Informacja Wójta Gminy Turawa z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. (631,47KB)

PDFSprawozdanie Wójta za 2014 r. (667,96KB)

PDFSprawozdanie Wójta za 2015 r. (727,65KB) 

PDFZałącznik Nr 1 (101,35KB) - Realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFZałącznik Nr 1 A.pdf (176,26KB) - Realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFZałącznik Nr 2 (73,57KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFZałącznik B (80,55KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.07.2014 r.

PDFZałącznik B-1 (104,64KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 30.11.2014 r.

PDFZałącznik B-2 (102,37KB)Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2015 r.

PDFZałącznik B-3.pdf (157,24KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2016 r.

PDFZałącznik B-4 (156,87KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2017 r.

PDFZałącznik B-5.pdf (156,42KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

PDFZałącznik B-6.pdf (158,41KB) - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2019r.

PDFZałącznik Nr 3 (139,74KB) - Sprawozdanie Wójta

PDFZałącznik C (185,08KB) - Sprawozdanie Wójta za 2013 rok

PDFZałącznik Nr 4 (284,64KB) - Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa

PDFZałącznik Nr 5 (47,65KB) - Informacja o PSZOK

PDFZałącznik E (33,97KB) - Informacja o PSZOK

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 31.12.2020.pdf (158,84KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 24.08.2021.pdf (417,86KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 06.09.2021.pdf (418,05KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 12.10.2021.pdf (497,05KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 09.02.2022.pdf (497,83KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 25.10.2022.pdf (498,20KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 31.12.2022.pdf (498,32KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 25.10.pdf (208,33KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z GMINY TURAWA stan na 31.12.2022.pdf (207,71KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.