Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Informacja Wójta Gminy Turawa z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r.

PDFSprawozdanie Wójta za 2014 r.

PDFSprawozdanie Wójta za 2015 r. 

PDFZałącznik Nr 1 - Realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFZałącznik Nr 1 A.pdf - Realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFZałącznik Nr 2 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFZałącznik B - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.07.2014 r.

PDFZałącznik B-1 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 30.11.2014 r.

PDFZałącznik B-2Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2015 r.

PDFZałącznik B-3.pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2016 r.

PDFZałącznik B-4 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2017 r.

PDFZałącznik B-5.pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

PDFZałącznik B-6.pdf - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stan na dzień 31.12.2019r.

PDFZałącznik Nr 3 - Sprawozdanie Wójta

PDFZałącznik C - Sprawozdanie Wójta za 2013 rok

PDFZałącznik Nr 4 - Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa

PDFZałącznik Nr 5 - Informacja o PSZOK

PDFZałącznik E - Informacja o PSZOK

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 31.12.2020.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 24.08.2021.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 06.09.2021.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 12.10.2021.pdf

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 09.02.2022.pdf

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.