Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych - wytyczne Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

odbiór odpadów2.png

WYMAGANIA DLA PODMIOTÓW

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winny spełniać wymagania określone w przedmiotowym rozporządzeniu.
Na podstawie § 6 ww rozporządzenia, podmioty które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

  

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.