Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

info2.png

Poniżej w załączniku znajduje się interaktywny formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz ten można pobrać, wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać a następnie należy złożyć go w Urzędzie Gminy w Turawie.

Załącznik: PDFdeklaracja - formularz interaktywny.pdf (80,31KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.