Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat

śmieci2.png

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9a, 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Wójt Gminy Turawa informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa od dnia 1 lipca 2013 r. będzie przedsiębiorstwo:
Remondis Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 9.
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przez ww podmiot jest: Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych wskazana w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, tj. Zakład Komunalny Sp. z o. o z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

 

Ważne: szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów wywozu, podstawienia pojemników oraz sposobu przekazywania odpadów gromadzonych selektywnie w okresie przejściowym (tj. lipiec i sierpień 2013 r.) zostaną przekazane mieszkańcom w najbliższych dniach.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.