Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dotacje

 

DOTACJE
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE
Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII
- PROGRAM WFOŚiGW w OPOLU

 


WFOŚiGW w Opolu uruchomił program wsparcia finansowego w formie dotacji na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takich jak:
• pompy ciepła,
• instalacje solarne,
• systemy fotowoltaiczne,
• małe elektrownie wiatrowe,
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Szczegóły oraz regulamin w/w programu znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)
Poniżej link: http://www.wfosigw.opole.pl/node/377

WFOŚiGW w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.