Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

UWAGA

stop azbest.jpeg

UWAGA

W dniu 7 marca 2014 r. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Turawa.

Szczegóły naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw Gminy Turawa oraz w Urzędzie Gminy Turawa.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.