stop azbest.jpeg

UWAGA

W dniu 7 marca 2014 r. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Turawa.

Szczegóły naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw Gminy Turawa oraz w Urzędzie Gminy Turawa.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 28-02-2014 07:33


Data modyfikacji:
 10-03-2015 10:32
Przewiń do góry