Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kąpiel w zbiornikach turawskich

pływać.jpeg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, iż jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Jezioro Średnie i Jezioro Srebrne odpowiada wymaganiom i woda jest przydatna do kąpieli.

 

Opinia dot. Jeziora Średniego: PDFJezioro Średnie - sierpień (322,75KB) PDFJezioro Średnie.pdf (71,93KB)

Opinia dot. Jeziora Srebrnego: PDFJezioro Srebrne.pdf (81,93KB)

Ponadto szczegółowe informacje o zdatności wody do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz na stronie internetowej: http://psseopole.pis.gov.pl

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.