posesja.jpeg

O PORZĄDEK NA POSESJI POWINIEN ZADBAĆ JEJ WŁAŚCICIEL

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia czystości i porządku,  w tym pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i ścieków w sposób zgodny z przepisami określającymi obowiązki właścicieli dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Obowiązki w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku oraz gminny regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku.

 OBOWIĄZKI USTAWOWE WŁAŚCICIELI POSESJI

Właściciel posesji winien:

1. wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, czyli pojemniki oraz utrzymywać te urządzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2. wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,

3. przyłączyć nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

4. pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

 

 

Wykonanie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z posesji oraz wywozu ścieków na oczyszczalnię ścieków przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenie Wójta Gminy Turawa właściciel nieruchomości winien: udokumentować poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi w tym zakresie

 

            Poniżej przedstawiamy wykazprzedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie Wójta Gminy Turawa na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.      

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie Wójta Gminy Turawa na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Lp.

Nazwa firmy

Telefon

Odpady stałe

Odpady ciekłe

Obszar działania

1

REMONDIS Opole Sp.zo.o.

Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

077/ 453-62-62

077/ 454-20-83

077/ 453-10-10

fax. 077 451-39-41

TAK
TAK

Gmina Turawa

2

ELKOM Sp.zo.o.

ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola
077/ 423-66-11
TAK
-
Gmina Turawa
3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Antoniowie

k. Ozimka
46-040 Ozimek
ul. Powstańców Śląskich 54
077/ 465 19 80
077/465 12 38
fax. 077 465 15 50
-
TAK
Gmina Turawa
4

“STRACH I SYNOWIE”

Spółka z o.o.

ul. Bór 137, 42-202 Częstochowa

034/365 05 01

TAK
-
Gmina Turawa
5

Gerard Świętek

ul. Opolska 50
46-045 Rzędów
605 823 991
-
TAK
 
Gmina Turawa
6
Firma Usługowa „SOCHOR”
ul. Klasztorna 4
46-042 Szczedrzyk
O77/ 46 55 105 ,
663 483 501
-
TAK
Gmina Turawa
7
BIKER
Olszewska Elżbieta
USŁUGI TRANSPORTOWE

Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Lipno 33

49-130 Tułowice
077/ 46 06 442
Tel/fax 077/
46 07 655
Kom.604 419 962
TAK
TAK
Gmina Turawa
8
FIRMA WIELOBRANŻOWA”Z.W.J”
Wojciech Janik
ul. Chrobrego 13
45-507 0pole
077/ 454 66 02
-
TAK
Gmina Turawa
9

TOI TOI Systemy Sanitarne Sp.zo.o.

ul. Kępska 12
45-130 Opole
077/ 455 23 29
Fax/458 18 21
-
TAK
Gmina Turawa
10

WC SERWIS

Bańska, Kucharski Sp. J.

ul. Pod Borem 10 41-808 Zabrze
 
-
TAK
Gmina Turawa
11

Wywóz Ścieków Komunalnych

Walter Langner
ul. Kościelna 1, 46-022 Luboszyce
 
-
TAK
Gmina Turawa
12

USŁUGI NA WYKONANIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Marcin Gut

49-130Tułowice, ul. Ceramiczna 3/9

077 46 00 278
-
TAK
Gmina Turawa
13
Veolia Usługi dla Środowiska SA
Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

077 466 16 31
077 466 15 14
TAK
-
Gmina Turawa
14
EKO-TRANS Jan Kurowski

ul. Brynicka 16B

46-082 Kup
077 469 2 74
TAK
TAK
Gmina Turawa
Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 15-11-2011 12:19

Przewiń do góry