Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zinwentaryzowano azbest w Gminie Turawa

W czerwcu 2011r. Gmina Turawa podpisała Porozumienie z Ministerstwem Gospodarki na dotację w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, dzięki której możliwe było:

  • wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turawa,
  • opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turawa”.

 

Inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Turawa wykonała specjalistyczna firma, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego: ALBEKO z siedzibą ul. Niemodlińska 79,                 45-864 Opole. 

Inwentaryzacja obejmuje między innymi:

a) przegląd całego terenu Gminy Turawa, który miał na celu lokalizację wszystkich obiektów zawierających azbest;

b) numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, na których występują wyroby zawierające azbest;

c) dane adresowe występowania azbestu (miejscowość, ulica, numer posesji),

d) powierzchnia wyrobów zawierających azbest [m²];

e) ciężar azbestu [Mg].

Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turawa
Miejscowość

Ilość pokryć azbestowych pozostała do usunięcia w latach 2011-2032 r.

Orientacyjny koszt usunięcia pokryć azbestowych [zł.]

Stopień pilności
Termin usunięcia azbestu
Ilość
[m2]
Ciężar
[Mg]
Bierdzany
2964
 

32,604

 
 

59 280

 
II
2011-2032
Kadłub Turawski
1 557
17,13
31 140
II
2011-2032
Kotórz Mały
1 897
20,87
37 940
II
2011-2032
Kotórz Wielki
671
7,38
13 420
II
2011-2032
Ligota Turawska
4 537
49,91
90 740
II
2011-2032
Osowiec
758
8,33
15160
II
2011-2032
Osowiec Trzęsina
249
2,73
4980
II
2011-2032
Rzędów
2213
24,34
44260
II
2011-2032
Turawa
1 810
19,91
36 200
II
2011-2032
Turawa Marszałki
2512
27,63
50 240
II
2011-2032
Węgry
3 143
34,57
62 860
II
2011-2032
Zakrzów Turawski
1 817
19,99
36 340
II
2011-2032
Zawada
4818
52,99
96360
II
2011-2032
Tereny rekreacyjne – Jezior Turawskich
170
1,870
3 400
I
2011-2032
1257
13,82
25140
II
RAZEM GMINA WIEJSKA TURAWA
170
1,870
3 400
I
 
30203
332,23
604060
II
ŁĄCZNIE GMINA TURAWA
30373
 

334,103

 
607460
 
 
 

Opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turawa” dostępny jest na stronie internetowej Gminy Turawa: www.turawa.pl oraz www.bip.turawa.pl. Ponadto program wraz z inwentaryzacją znajduje się w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest (WBDA), www.bazaazbestowa.pl.

Efektem przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest jest wypełnienie przez gminę wytycznych wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”.

 

WAŻNE:       

Aktualnie zadania z zakresu usuwania azbestu dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, z siedzibą Opole
ul. Krakowska 53, tel. 77 45-37-611.

Warunki dofinansowania (regulamin) wraz z niezbędnymi wzorami wniosków i druków dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu: www.wfosigw.opole.pl: Wzory wniosków i druków do pobraniaO udzielenie pożyczki lub dotacji → Usuwanie azbestu.

Przypominamy, iż usuwanie wyrobów azbestowych winno odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem specjalistycznej firmy, posiadającej wymagane zezwolenia.

 
 
Danuta Piwowarczyk

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.