Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Turawa

ekoludek2_e.jpeg

1. „DZIEŃ ZIEMI 2011”  W GMINIE TURAWA

 

W dniu 29 kwietnia br. na terenie Gminy Turawa odbyła się coroczna akcja "Sprzątanie Świata" z udziałem: uczniów naszych szkół, Urzędu Gminy oraz przedsiębiorstwa wywozowego, które zapewniło bezpłatnie worki na zbiórkę śmieci oraz utylizację odpadów.

W tej akcji wzięło udział:

  • 5 szkół:

Ø      PG w Turawie (70 uczniów),

Ø      PSP w Osowcu (130 uczniów),

Ø      PSP w Bierdzanach (50 uczniów),

Ø      Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Węgrach (80 uczniów),

Ø  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim (20 uczniów),

  • 3 przedszkola:

Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym (30 przedszkolaków), Kadłubie Turawskim (15 przedszkolaków) oraz Turawie (50 przedszkolaków).

        Ponadto w akcji udział wzięli:

  • Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej – KORAB, który udostępnił pracowników oraz sprzęt. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu O.W. KORAB zostały posprzątane obrzeża południowego brzegu Jeziora Dużego oraz pobocza drogi powiatowej na odcinku Jezioro Średnie - Szczedrzyk.
  • Rada Sołecka Turawa, która w czynie społecznym porządkowała teren miejscowości Turawa.

Uczniowie PG w Turawie sprzątali tereny brzegu północnego Jeziora Turawskiego. Zostały uporządkowane plaże, lasy, szlaki turystyczne oraz  ulice: Strażacka, ul. Pływacka, Promenada, ul. Pod Lasem, ul. Prosta.

Uczniowie PSP w Osowcu sprzątali okoliczny las (za boiskiem, w kierunku Trzęsiny oraz za ul. Leśną) oraz miejscowość Osowiec.

Pozostałe placówki sprzątały tereny miejscowości: Bierdzany, Kadłub Turawski, Węgry, Kotórz Mały oraz Turawa.

Celem "Sprzątania Świata" była aktywizacja uczniów naszych szkół do działań na rzecz ochrony środowiska. Realizacja przez szkoły ww działań przyczynia się do podwyższenia świadomości ekologicznej uczniów, celowości „Sprzątania Świata”, recyklingu oraz segregacji odpadów. 

Po raz kolejny powtarzamy nasz apel skierowany do mieszkańców, turystów i użytkowników naszych jezior: DBAJMY I CHROŃMY ŚRODOWISKO KAŻDEGO DNIA, aby dzieci nie musiały sprzątać po osobach dorosłych świadomych własnego czynu.

Za udział w akcji wszystkim uczniom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy.

Podziękowania kierujemy również do: Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „KORAB”, Sołtysa wsi Turawa i Rady Sołeckiej Turawa oraz firmy Remondis Opole Sp. z o. o.

IMG_4730.jpeg
IMG_4732.jpeg
IMG_4755.jpeg
IMG_4756.jpeg
IMG_4757.jpeg
IMG_4759.jpeg
DSCN1793.jpeg
DSCN1794.jpeg
DSCN1795.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk


ekoludek2_e.jpeg

2. Obchody Dnia Ziemi w PSP Ligota Turawska

 

Tegoroczne Obchody Dnia Ziemi w PSP Ligota Turawska odbyły się w dniu 19 kwietnia 2011r. pod hasłem „Las całkiem blisko nas”. 

Uczniowie klas I-III sadzili las, a cała szkoła brała udział w spotkaniu poświęconym obchodom Dnia Ziemi na świecie i w Polsce. Tematem przewodnim były bociany, stacjonujące od lat w gnieździe obok szkoły.

 

 

PICT0774.jpeg
PICT0739.jpeg
PICT0740.jpeg
PICT0741.jpeg
PICT0742.jpeg
PICT0744.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Bożena Kowalczyk - Pytel
Dyrektor PSP w Ligocie Turawskiej


ekoludek2_e.jpeg

3. "Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi"

 

W dniu 12 maja 2011 r. odbył się happening pod hasłem "Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi" - marsz uczniów w eskorcie policyjnej uczniów PSP w Osowcu ulicami Lipową i Leśną. Marsz miał na celu propagowanie wśród mieszkańców zachowań proekologicznych. Uczniowie rozdawali wykonane przez siebie ulotki oraz torby ekologiczne.

 Po powrocie do szkoły na sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie ekologiczne oraz pokaz mody ekologicznej, a następnie wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów, którzy brali udział w konkursach: plastycznych, literackich i wiedzy.

W ramach ww przedsięwzięcia każda klasa zasadziła drzewko "Drzewko dla klimatu".

Akcję zorganizowaliśmy w ramach uczestnictwa naszej szkoły organizowanej przez Tauron Polska Energia S.A. pt. "Nasza szkoła dba o klimat". W ramach tej akcji odbyła się

·       wycieczka klas IV - VI do elektrowni wodnej w Turawie

·       konkursy: wiedzy ekologicznej, plastyczny, literacki

·       zbiórka makulatury pod hasłem "Zbierasz makulaturę chronisz las"

PDFApel do mieszkańców (734,86KB)

 

Szkoła 046.jpeg
Szkoła 057.jpeg
Szkoła 080.jpeg
S6300862.jpeg
S6300904.jpeg
S6300773.jpeg

 

 

 

Sporządziła:
Karina Loch
Dyrektor PSP w Osowcu

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.