Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WAŻNA INFORMACJA

OBOWIĄZKI POSIADACZY ODPADÓW

PRZYPOMNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

Marszałek Województwa Opolskiego przypomina wszystkim przedsiębiorcom oraz jednostkom organizacyjnym o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 t. o odpadach (Dz.U. Z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), dotyczących sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Poniżej stosowne informacje doręczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

 

PDFZałącznik nr 1 (271,54KB) -Ogłoszenie w sprawie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

PDFZałącznik nr 2 (568,79KB) -Ogłoszenie w sprawie wprowadzających na rynek krajowy baterie i akumulatory.

PDFZałącznik nr 3 (352,62KB) -Ogłoszenie w sprawie zbierających zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

PDFZałącznik nr 4 (473,21KB) -Ogłoszenie w sprawie sprzedawców detalicznych i opłaty depozytowej.

PDFZałącznik nr 5 (549,95KB) -Ogłoszenie w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na rynek krajowy.

PDFZałącznik nr 6 (674,15KB) -Ogłoszenie w sprawie sprawozdań o wysokości należnej opłaty produkcyjnej.

PDFZałącznik nr 7 (873,18KB) -Ogłoszenie w sprawie sprawozdania o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.