Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych

kolektory słoneczne 1.jpeg

Informujemy, że uruchomiony został program dopłat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do kredytów udzielanych przez banki dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.

 

Kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą oferowane zainteresowanym inwestorom w placówkach banków, które podpisały stosowne umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dopłaty z  NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto kosztów poniesionych przez inwestora.

Z informacji o programie wynika, że dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup jak i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów:

  • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego zadania;
  • zakupu:

- kolektora słonecznego płaskiego lub rurowego;
- nowego zasobnika wodnego;
- automatyki;
- aparatury pomiarowej  i instalacji;
- ciepłomierza

  • montażu zestawu.

 

Szczegółowe procedury uzyskania kredytu z dopłatą  NFOŚiGW (regulamin wraz z wzorami dokumentów) dostępne są w bankach, które zostały wyłonione przez NFOŚiGW oraz na stronach internetowych NFOŚiGW:  www.nfosigw.gov.pl, jako instytucji wspierającej program inwestycji w odnawialne źródła energii. Lista banków współpracujących z NFOŚiGW w tym zakresie jest również do pobrania na stronie  www.nfosigw.gov.pl.

 

 

Źródło:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.